سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

بررسی ارتقاء گستره فعالیت های روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدتمامی واحدها، مدیران و کارکنان آنها با افزایش قابلیت های مشتری گرایی، در نقش روابط عمومی سازمان عمل کنند.

این مطلب را دکتر سالاری در نشستی با حضور تنی چند از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره سازمان بیان داشت و افزود: امروز مردم با حجم زیادی از پیام‌های بیلبوردهای تبلیغاتی و انواع اطلاعات و آموزش ها و توصیه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان روبه‌رو هستند، به طوری که حساسیت آنها نسبت به این شیوه های تبلیغاتی به حداقل رسیده و باید شیوه‌های نوینی برای اثربخشی فعالیت روابط عمومی سازمان ارائه و اجرا شود.

 رئیس سازمان با انتقاد از شیوه های سنتی ارتباط گیری با مهندسان و ضعف اعتماد مخاطبان، بهترین روش برای بهسازی این روند را پرسش از مخاطب، برای پی بردن به نیاز های وی در این زمینه دانست.

در این نشست حاضران به تفصیل درباره ضرورتهای بنیادین کار روابط عمومی ابراز نظر کردند ،که از مهمترین آنها ارسال پیام های انرژی بخش برای اعضا، اطلاع رسانی جامع در زمینه‌های گوناگون برای مهندسان از طریق کانال های ارتباطی، توجه ویژه به نظرخواهی از مراجعان سازمان، ایجاد زمینه گفتگوهای بین رشته ای، ارسال پیامک به مالکان در مراحل مختلف شروع تا پایان مسیر پرونده آنان در سازمان، تهیه بروشور ها و لوح فشرده برای راهنمایی ارباب رجوع به ویژه در بعد نظارت، تقویت سایت سازمان برای معرفی توانمندی های مهندسان، معرفی عملکرد ها و فرآیندهای سازمانی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای دریافت و رسیدگی به پیشنهاد ها و شکایات مراجعان بود.

در ادامه جلسه مدیر روابط عمومی سازمان درباره مهم‌ترین محورهای فعالیت در عرصه های اطلاع رسانی، تبلیغات رسانه ای و میدانی، معرفی مهندسان نمونه و نخبه و پیشکسوت و آثار ماندگار آنان، ارتباط با خانواده های مهندسان به عنوان پشتوانه های سازمان و اجرای طرح های فرهنگ سازی در میان جوانان و نوجوانان گزارشی ارائه کرد.

 در ادامه دکتر افشانی، استاد دانشگاه و متخصص علوم اجتماعی به عنوان مهمان جلسه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه‌های نظارت بر ساخت و سازها و یا طرح های ترافیکی، نیاز به پژوهش علمی و میدانی با استفاده از دیدگاه های مهندسان را مبنای برنامه‌های اعتماد سازی سازمان توصیف کرد و به موازات آن کشف علل قانون گریزی در عرصه ساختمان را ضروری دانست.

 وی پیشگام شدن سازمان برای اعتماد سازی عمومی و رفع نقائص را ستود و آمادگی حوزه علوم اجتماعی دانشگاه را برای همکاری در جهت حل علمی این مشکل اعلام کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران