روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

ضرورت توجه به پرورش شتر در سند چشم انداز استان یزددر نشست مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد مطرح شد

درنشست مشترکی که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد ومعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی یزد و کارشناسان مربوطه در22 آبان سال جاری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد برگزار شد، پیرامون ضرورت توجه به شتر در سند چشم انداز استان یزد بحث و تبادل نظر گردید. در این جلسه گزارش روند اجرای طرح" تشکیل جمعیت پایه ژنتیکی و انتخاب ژنوی شتر تک کوهانه" که توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی استان یزد در حال انجام است مطرح گردید. این طرح در سطح گله های مردمی و با محوریت ایستگاه تحقیقات ملی شتر بافق اجرا می شود. دراین نشست مشترک حسینی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد به ضرورت توجه به شتر بویژه در تامین امنیت غذایی و گردشگری تاکید کرد و خواستار تدوین برنامه جامع در حوزه های مختلفی از جمله گردشگری و اکو توریسم ، تولید فرآورده های شتر، برگزاری جشنواره های شتر شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد از شتر به عنوان عنصر اصلی کویر یاد کرد و بر ضرورت حفظ و اصلاح این ذخیره ژنتیکی ارزشمند تاکید کرد. دراین نشست سلیم معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی یزد از روند تدوین برنامه جامع در خصوص شتر گزارشی ارایه نمود. در پایان جلسه دکتر طباطبایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بازدید از ایستگاه شتر بافق دعوت بعمل آورد.


 
 

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران