کی مِگَه دولت به فکر مستضعفان نیست؟زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

گفتند: عیب داری؟ گفت نه! ولی هرچه دلت بخواهد عیبگو دارم. گفتند: پس کل عیبی! حالا رییس‌الوزرا به دلیل موجه البته برای تحقق چند تا از قول‌های انتخاباتی خود که به بعد موکول کرده‌ است این دلیل نمی‌شود که عیبگوها بگویند آشیخ حسن اعتدال‌الملک چرخید و زیر قولش زد. یادتان هست وقتی نرخ‌ها در حال اوج گرفتن بی‌بازگشت بود رییس دولت و معاون اول محکم گفتند: خیال مستضعفین و محرومان راحت باشد زیرا نمی‌گذاریم لطمه‌ای ببینند و در تدارک بسته‌های حمایتی هستیم. باز عیبگوها خندیدند و گفتند: زبان‌دراز خوش خیال این خط و این نشان! «تا فصل بهار نمیر که بسته شیخ در راه است» ولی شاهد در رد ادعای عیبگویان دولت رسید و تعدادی نهاد و بنیاد از پرداخت مالیات معاف شدند. باز این عیبگوهای شکاک می‌گویند به محرومین و مستضعفین چه مربوط می‌شود؟ عرض می‌کنم: گرچه ربطی ندارد ولی بالای تابلویشان که نوشته شده است، بنیاد مستضعفین و امداد محرومان. ضمناً دست‌اندرکاران و مدیرانش هم اول در ردیف پایین شهرنشین‌ها و طبقات محروم بودند. گرچه در این موردِ استثنا، ملاک وضع حال افراد نیست!! پس ایهاالناس بدانید و آگاه باشید که دولتمردان که خود را اعتدالگرا می‌نامند به فکر مستضعفان هستند.

زبان‌دراز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران