سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان آماده بازسازی کارخانه درخشان یزد است.رئیس سازمان در بازدید از محل سابق کارخانه پتوبافی درخشان یزد واقع در خیابان شهید چمران وضع موجود ابنیه را جهت انجام اقدامات بازسازی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این مجموعه چهار و دو دهم هکتار وسعت دارد و بخش های مهمی از در گذر زمان تخریب شده است. ساختمان سالن های کارخانه که از نظر میراث فرهنگی ارزشمند است به طور نسبی حفظ شده و قابل بازسازی است.

دکتر سالاری که از سوی نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن همراهی می شد، در پایان بازدید، قابلیت مجموعه را برای استقرار ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شبکه نظام فنی و اجرایی غیر دولتی از جمله شبکه مجریان ذیصلاح، دفاتر طراحی و دفاتر پیمانکاری خوب توصیف کرد تا فضایی مشابه پارک علم و فناوری در کارخانه اقبال یزد ایجاد شود.

وی از استقبال خوب معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای انجام این کار زیبا، اساسی و موثر خبرداد و گفت: مکاتبات لازم با اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نماینده سازمان زمین و مسکن صورت خواهد گرفت.

آقای مهندس سید منصور سیدعلاقبند دبیر هیئت مدیره، مهندس سالاری را در این بازدید همراهی می کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران