سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

استفاده از مهندسان ذیصلاح حق مالکان استتا زمانی که ساختمان ها به دست افراد غیر توانمند و بدون صلاحیت فنی-تخصصی ساخته می شود، نمی توان به اصلاح وضعیت ساخت و ساز و کاهش تخلفات ساختمانی امید بست.

این مطلب را دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نشست هم اندیشی سازندگان ذیصلاح بیان داشت و افزود: سازندگان بی تخصص امروزه در عرصه ساختمان وضعی را پدید آورده اند که طراحی و نظارت عملاً معنای خود را از دست داده و مصالح نیز هرچند با کیفیت و مطابق استاندارد تولید شود به دست این افراد غیر توانمند هدر می رود و ساختمان هایی غیر ایمن با عمر مفید بسیار پایین تحویل می شود.

در این نشست که نواب رئیس اول و دوم سازمان نیز حضور داشتند، دکتر سالاری گفت: افراد سودجوی بی صلاحیت که به ناحق سهم بازار مهندسی کیفی را تصاحب کرده اند علاوه بر وارد آوردن خسارت به صنعت ساختمان، دست پیش گرفته و انگشت اشاره را به سوی سازمان و اعضا نشانه می روند و با پررویی به دنبال مقصر در نظام مهندسی می گردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: بخش مربوط به سازندگان دارای صلاحیت که از افراد حرفه ای،- باتجربه و پرانگیزه  تشکیل می شود نقطه محوری و کلیدی کار سازمان نظام مهندسی ساختمان است و می تواند به دنبال خود موجب اصلاح بخش های طراحی و نظارت شود و زمینه های بی اعتمادی را که توسط افراد فاقد صلاحیت برای مهندسان در جامعه ایجاد شده خنثی نماید.

وی در عین حال از مهندسان ذیصلاح خواست ضمن رعایت تمامی ضرورت های فنی تخصصی، به اخلاق حرفه ای نیز پای بند باشند و همواره منافع جمعی و دراز مدت را بر منافع زودگذر شخصی ترجیح دهند و بدانند که سیزده هزار چشم در وجود 6500 مهندس عضو هوشمند و فرهیخته سازمان آنان را زیر نظر دارند تا اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی به سازمان بازگردد.

در ادامه جلسه مهندس هاشمی مدیر خدمات مهندسی سازمان با نمایش نمودارها و جداول به تشریح عملکرد و شرح وظایف سازندگان ذیصلاح پرداخت. وی رعایت اصول ایمنی، تهیه برنامه زمان بندی، صحت عملیات اجرایی و بررسی و پیگیری رفع نقص نقشه ها را از مهمترین این وظایف  عنوان کرد و افزود: تهیه نقشه های چون ساخت در پایان عملیات ساختمانی از وظایف مجریان ذیصلاح است.

در این نشست دکتر فلاح نایب رئیس اول سازمان نیز با تمجید از استقبال گرم و صمیمی سازندگان ذیصلاح برای شرکت در این نشست اظهار داشت: این اقبال عمومی مجریان ، وظیفه ما را سنگین تر می کند و متقابلاً امیدواریم در ادامه مسیر ما را همراهی و به گونه ای عمل کنند که خدمات شان مردم را به سوی سازندگان ذیصلاح سوق دهد.

مهندس خواجه رضایی مدیر بخش نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی نیز در جمع سازندگان ذیصلاح آمادگی حوزه مسئولیت خود را برای همکاری هر چه بهتر در بازرسی ها و نظارت عالیه اعلام داشت .

در پایان جلسه با رای گیری از حاضران چهار نفر از سازندگان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان در یک کارگروه متشکل شدند تا با مساعدت دکتر فلاح نایب رئیس اول سازمان، مطالبات سازندگان ذیصلاح را بررسی، جمع بندی و جهت تصویب و اقدام به هیئت مدیره پیشنهاد دهند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران