مرکز اسناد و كتابخانه ملي يزد به مناسبت ایام الله دهه فجر نمایشگاهی از اسناد انقلاب در قالب 25 سند درآموزش پرورش استثنایی یزد برپا كرد.

برپایی نمایشگاه اسناد انقلاب توسط مرکز اسناد وکتابخانه ملی درآموزش پرورش استثنایی یزدبه گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، اسناد نمایشگاه در دو بخش اسناد تاریخی و صفحاتی از روزنامه کیهان در سال 1357 قبل و بعد از انقلاب می باشد که شامل اسنادی از ديدگاه شهيد آيت اللّه صدوقي، طرح ساواک جهت خنثی کردن اقدامات مبارزان مسلمان در یزد، اعلامیه ی آیت اللّه شهید صدوقی ،گزارش ساواک از تماس روحانیون سایر شهرها با آیت اللّه شهید صدوقی و همچنین تصاویری از اخبار یزد در روزنامه کیهان که وقایع انقلاب یزد را منعکس کرده است.

این نمایشگاه از روز دوازدهم بهمن ماه درآموزش پرورش استثنایی یزد برپا شده است و تا بیست و دوم بهمن ماه ادامه دارد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران