سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد محور برخورد با تخلفات ساخت و سازمعاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با ارسال نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، از این سازمان خواست جلسات کمیته بررسی تخلفات ساخت و ساز را به صورت مستمر و مناسب برگزار و در زمینه عملیاتی نمودن راهکار های جمع بندی شده با همکاری ادارات و سازمان های ذیربط در کمیته بررسی تخلفات ساخت و ساز اهتمام نماید.

در نامه مهندس صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد خطاب به دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد چنین آمده است:
با تشکر از رویکرد جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در جهت شفاف سازی و برنامه ریزی مناسب جهت کاهش تخلفات ساختمانی، با توجه به نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت کاهش تخلفات، فرهنگ‌سازی و آگاهی دادن به مالکین به منظور اخذ پروانه ساخت و دریافت خدمات طراحی حرفه ای و نظارت مناسب که می تواند در ساخت ساختمانهای ایمن و مقاوم موثر باشد، لازم است از این پس با همکاری ادارات و سازمان های ذیربط با محوریت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسات کمیته بررسی تخلفات ساخت و ساز به صورت مستمر و مناسب برگزار و در زمینه عملیاتی نمودن راهکار های جمع بندی شده در کمیته بررسی تخلفات ساخت و ساز اهتمام نمایند. در این نامه از سرپرست شهرداری، مدیرکل دادگستری، سرپرست راه و شهرسازی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری دعوت شده با سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه یاد شده همکاری نمایند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران