طی امضای یک تفاهم نامه از امروز ۱۲۰ باجه پست بانک در روستا‌های استان به کمک صندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان و عشایر آمدند .

یزدفردا:در راستای بهره مندی قشر زحمتکش و شریف کشاورز ، روستائی و عشایر از خدمات بیمه اجتماعی و کمک به کاهش فقر و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی و سهولت دسترسی ،کاهش سفرها و هزینه های کشاورزان ، روستائیان و عشایر تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین : اداره کل دفترامور روستائی و شوراهای استانداری یزد ، مدیریت شعب پست بانک استان یزد ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر استان یزد انعقاد گردید .

مدیر صندوق بیمه استان : بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر یکی از چهار صندوق بیمه عمومی و تنها صندوق بیمه اختیاری کشور است که نیازمند توجه جدی و عملی تمام دستگاهها و نهاد های مرتبط با قشر کشاورز ، روستایی و عشایر است تا طیف بیشتری از این عزیزان از کمک و حمایت های دولت در زمان سالمندی و بیماری بهره مند گردند ، لذا ضروری است اهداف و مزایای این بیمه برای جامعه هدف تبیین گردد .

« ابراهیمی » افزود : با توجه به ظرفیت مغفولی که در استان وجود دارد و در راستای ارائه خدمات بیشتر و سهولت در دسترسی جامعه هدف به صندوق و به امید این که هیچ فرد فاقد بیمه ای نباشد این تفاهم نامه انعقاد گردید .

مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد : اين تفاهم نامه به مدت يک سال و به منظور افزايش ضريب نفوذ بيمه  اجتماعي کشاورزان  ، روستاييان و عشاير امضا شد .

« زارع رشکوییه » افزود: در حال حاضر 22 هزار و 400 نفر در استان تحت پوشش صندوق بيمه صندوق اجتماعي کشاورزان ، روستاييان و عشاير هستند و بيش از 56 هزار نفر نيز واجد شرايط اين بيمه در استان هستند.

وی اشاره کرد : بر اساس این تفاهم نامه همه باجه هاي پست بانک در روستاهاي استان امور مربوط به جذب ، تمدید و خدمات بیمه ای را برای جامعه هدف این صندوق بر عهده خواهند شد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا