برای آزادی زندانی های غیر عمد 31 میلیارد ریال نیاز استرئیس ستاد دیه یزد گفت: برای آزادی ۱۲زندانی غیر عمد شهرستان مهریر 31 میلیارد ریال نیاز است که همت و همراهی مسوولان و خیران را می طلبد.

افشون رئیس ستاد دیه یزد در جلسه جشن گلریزان شهرستان مهریز گفت: برای آزادی ۱۲زندانی غیر عمد شهرستان مهریر 31 میلیارد ریال نیاز است که همت و همراهی مسوولان و خیران را می طلبد.

وی افزود: زندانیان جرائم غیرعمد مهریز شامل محکومان به دیه ناشی از تصادفات، حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و بدهی مالی هستند که نیازمند و حمایت خیران نیاز دارند.

افشون با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در ماه رمضان ادامه داد: امیداریم مسئولین و خیرین با شرکت در این گلریزان تمام زندانیان ݟیر عمد شهرستان مهریز آزاد و به دامن خانواده باز گردند.

فرماندار شهرستان مهریز رضا زاع زاده ضمن تقدیر از عوامل اجرایی جشن گلریزان گفت: برگزاری جشن های گلریزان در ماه رمضان زمینه ای برای فرهنگ سازی و جلب مشارکت افراد خیر است.

زارع زاده افزود: مهمترین عامل در جذب کمک های خیری، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق در مورد نوع جرائم غیر عمد است
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران