دور جدید ثبت نام متقاضیان خادمیاری رضوی به زودی آغاز می‌شودبه گزارش یزد فردا ، مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی گفت: توقف ثبت نام متقاضیان خادمیاری رضوی موقتی است و در آینده نزدیک ثبت نام جدید از متقاضیان آغاز خواهد شد.

مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی گفت: توقف ثبت نام متقاضیان خادمیاری رضوی موقتی است و در آینده نزدیک ثبت نام جدید از متقاضیان آغاز خواهد شد.

علاقمندان به ثبت نام در خادمیاری می تواند به آدرس ذیل مراجعه کنند 

http://yon.ir/SlxoW

 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران