پخش خواب های خط خطی تولید شبکه یزد در سینما میثاق میبدخواب های خط خطی تولید شبکه یزد چهارشنبه26تیر در سینما میثاق میبد اکران می شود.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد داستان در مورد پسربچه ای بنام امیرعلی که دچارعارضه خوابگردی است و او به توصیه ها و امر و نهی پدرومادرش برای بهبودی اش توجه نمی کند. او در غیاب مادر مجبور می شود مدتی با مادربزرگش زندگی کند. مادربزرگ با تجربه و درایتی که دارد سبک زندگی او را عوض می کند و اثار بهبودی در او ظاهر می شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران