یزدفردا :بومیان قبیله مورا در جنگل های آمازون آماده جنگ با دشمنان هستند، اما دشمنان آنها چه کسانی هستند؟

بومیان مورا که اکثر آنان کودکان و نوجوانان هستند با کمان های بلند خود برای جنگ با دشمنانشان آماده شده اند. دشمنان این بومیان افرادی هستند که دست به جنگل زدایی و تخریب خانه هایشان می کنند.

اعضای مورا می گویند بخش های زیادی از جنگل های در اطراف محل سکونت آنان از درختان پاکسازی شده است.

در این قبیله حدود 60 مورا زندگی می کنند. یکی از آنان می گوید ما هر روز شاهد تخریب و جنگل زدایی هستیم. جنگل هر لحظه در حال مرگ است. احساس می کنیم آب و هوا در حال تغییر است.

طبق اعلام یک مرکز تحقیقاتی در برزیل، جنگل زدایی در آمازون طی هفت ماه سال جاری 67 درصد افزایش یافته است. جنگل زدایی در آمازون از چهار سال پیش آغاز شده است.

بومیان قبیله مورا قصد دارند برای مقابله با جنگل زدایی به سازمان های مربوطه شکایت کنند. رهبر قبیله مورا گفته که تا آخرین قطره خونم به مبارزه با جنگل زدایی ادامه خواهم داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا