بهينه سازي وضعيت تجهيزات ترافيكي در سطح شهر يزد
شهرداري يزد در راستاي وظايف خود و ارائه خدمات بهتر به شهر وندان اقدام به تعويض تابلو ها وتجهيزات ترافيكي سطح شهر نموده كه علاوه بر كاهش تصادفات باعث زيبائي سطح شهر نیز خواهد شد.
به گزارش خبر نگار يزد فردا در سال جاري حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري برای تعویض كليه تابلوهاي ترافيكي سطح شهر 600ميليون ريال، نصب سرعت شكن هاي استاندارد در محلهاي حادثه خيز 80ميليون ريال، تعويض چراغ هاي راهنمائي و رانندگي و تجهيز چهارراههاي سطح شهر 270ميليون ريال هزینه کرده که در مجموع نقش مثبتي در كاهش تصادفات شهر يزد داشته است
و از اقدا مات ديگر اين بخش از شهرداري مي توان به اصلاح وضعيت موجود ميدان آزادي واحداث ميدان ولي عصر واقع در بلوار دهه فجر و تغيرات انجام شده در ميدان با هنر كه در حال تكميل است نام برد، اميد است مسئو لين اين بخش با تعامل خوبي كه با معاونت راهنمائي و رانندگي دارند بتوانند در انجام وظايف خود كه همان كاهش تصادفات است مو فق باشند/ح

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا