به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس 

 پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان به طور حتم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

طبق قول قبلی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس: پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان به طور حتم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
در جلسه ای با حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و عبدالهی خواه مدیر منطقه شمال شرق شرکت مدیریت طرح واجرا خانه سازی ایران در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مسائل بررسی شد و جهت حل چند موضوع نهایی ساعت 14  دیروز باتفاق مسئولین ذیربط شهرستان بازدید، تا اقدامات نهایی انجام شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا