طاهره یگانه فرد کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کتاب تأليفي خود با عنوان تئوري ها و مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات، خدمات شهري الکترونيک و شهر الکترونيک را به دکتر سورنا ستاری معاون علمي و فناوري رياست جمهوري توسط طاهره یگانه فرد

طاهره یگانه فرد کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کتاب تأليفي خود با عنوان تئوري ها و مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات، خدمات شهري الکترونيک و شهر الکترونيک را به دکتر سورنا ستاری معاون علمي و فناوري رياست جمهوري توسط طاهره یگانه فرد

در مراسم رونمایی از یزدکارت و نرم افزار شهربین در شهرداری یزد، طاهره يگانه فرد، کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات و قائم مقام مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري يزد، کتاب تأليفي خود با عنوان «تئوري ها و مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات/خدمات شهري الکترونيک و شهر الکترونيک» مرتبط با موضوع کارت شهروندي و برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد را به دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، تقديم نمود. عنوان پايان نامه وي «عوامل مؤثر بر بذيرش بليت الکترونيکي در حمل و نقل عمومي درون شهري توسط شهروندان يزد» مي باشد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا