نرم افزارها داراي أهداف متفاوتي هستند به گونه اي كه می توانند يا براي مقاصد ادبی و هنری بكار روند و یا برای رفع نیازهای صنعتی مورد بهره برداری قرار بگیرند.با توجه به طبیعت دوگانه نرم افزارها،دو نظام حقوقی متفاوت كپي رايت و حقوق مالكيت صنعتي می توانند برای حمایت از برنامه های کامپیوتری کاربرد داشته باشند.

 بانو حمیده زابلی – وکیل پایه یک دادگستری یزد -کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
                             
امروزه تکنولوژی کامپیوتر و نرم افزار كامپيوتري داراي نقش كليدي در جامعه مدرن مي باشند چرا كه برای تولید اكثر برنامه های کامپیوتری سرمایه گذاری زیادي صورت مي گيرد از همين رو حمایت از این برنامه ها و جلوگیری از نسخه برداري آنها امري ضروري مي باشد اگر حمايت قانوني كافي صورت نگيرد سرمايه گذاري انجام شده در جهت توليد آنها جبران نمي گردد.

نرم افزارها داراي أهداف متفاوتي هستند به گونه اي كه می توانند يا براي مقاصد ادبی و هنری بكار روند و یا برای رفع نیازهای صنعتی مورد بهره برداری قرار بگیرند.با توجه به طبیعت دوگانه نرم افزارها،دو نظام حقوقی متفاوت كپي رايت و حقوق مالكيت صنعتي می توانند برای حمایت از برنامه های کامپیوتری کاربرد داشته باشند.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379 از دو نظام کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نرم افزارهای رایانه ای استفاده کرده است و با توجه به ماده (11) قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای ، حق بهره برداري مادی و معنوی از نرم افزار رایانه ای كه براي اولين بار در ايران نشر،عرضه و اجرا مي گردند متعلق به پدیدآورنده آن است.نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود.
بدين معني كه پديدآورنده نرم افزار به مدت ٣٠ سي سال از تاريخ پديدآوردن آن ميتواند اقدام به نشر، عرضه و اجراي آن نمايد اما حقوق معنوي آن محدود به زمان نمي باشد                                                                                                                   .                                                            
بر اساس ماده (2) این قانون در صورتي كه نرم افزاري واجد شرايط اختراع مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ١٣٨٦ باشد به عنوان اختراع شناخته مي شود.
در ماده 13 این قانون،برای کسی که حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید بدين معنا كه  بدون اجازه پديدآورنده نرم افزاري مبادرت به نشر ، عرضه و اجراي آن نمايد ، علاوه بر جبران خسارت ، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا پنجاه میلیون در نظر گرفته شده است.                                                                                
ضمن اينكه شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.مقالات مرتبط:

 مالکیت فکری و اهمیت آن (1)
تاریخ: 05 شهریور 1396 - 23:43

 

 آیا ایده خلاقانه به خودی خود به عنوان اختراع قابل ثبت و حمایت قانونیست؟(2)
تاریخ: 12 شهریور 1396 - 23:27

 

 از طرح جدید محصولات تولیدی خود یا بسته بندی منحصر به فرد آنها محافظت نمایید(3)
تاریخ: 19 شهریور 1396 - 23:35

 علامت تجاری چیست و چه تفاوتی با برند دارد؟ (4)
تاریخ: 26 شهریور 1396 - 23:35

 

چرا ثبت اختراع امری حیاتی و ضروری برای مالک آن محسوب می شود؟ (5)
تاریخ انتشار: 02 مهر 1396 - 23:35

 

 آیا می دانید چه علامت تجاری قابل ثبت و حمایت می باشد؟ (6)
تاریخ: 09 مهر 1396 - 23:35

 

 اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق مالکیت معنوی (7)
تاریخ: 16 مهر 1396 - 23:35

 

 چرا برند معروف اكبر جوجه پس از سي سال ابطال ميشود؟ (8)
تاریخ: 23 مهر 1396 - 23:35

 

 برخی از چالشهایی که در ثبت مالکیت فکری ممکن است با آن روبرو می شوید (9)
تاریخ: 05 آذر 1396 - 23:08

 

 
 گزارش تصویری: آشنایی با موسسه حقوقی بیان، مرکز تخصصی در حوزه مالکیت فکری (10)
تاریخ: 12 آذر 1396 - 23:37

 

 ثبت نشان جغرافیائی تنها راه گریز از خطر دست رفتن سرمایه های ملّی ایران(11)
تاریخ: 19 آذر 1396 - 23:35

 

  نحوه جلوگيري از سرقت اختراع (12)
تاریخ: 26 آذر 1396 - 23:35

 

 

 راهکارهای مقابله با ایده دزدی ودستبرد فکری(13)
تاریخ: 03 دی 1396 - 23:35

 

 

  مجازات های پيش روی ايده دزدی و دستبرد فكری(13)
تاریخ: 03 دی 1396 - 23:35

 

  بي توجهي به اموال فكري ، تهديدي براي شركتها (14)
تاریخ: 24 دی 1396 - 23:35

 

 
 گزارش تصویری: كارگاه آموزشی برند(علامت تجاری) و ويژگی های لازم برای ثبت (15)
تاریخ: 01 بهمن 1396 - 23:

 

  غفلت مالکان برند (16)
تاریخ: 15 بهمن 1396 - 23:35

 

  آشنایی با مبانی اسرار تجاری به عنوان  یکی از مصادیق مالکیت فکری (17)
تاریخ: 15 بهمن 1396 - 23:35

 

 آثار ترجمه شده هم شامل حق مالکیت فکری می شود؟(18)
تاریخ: 06 اسفند 1396 - 23:35 حمايت قانوني از نرم افزارهای رایانه ای زیر چتر حقوق مالکیت فکری (19)
تاریخ: 13 اسفند 1396 - 23:36
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا