تنها به یک دلیل پایه است که کتاب نمیخوانیم شاید بتوان گفت بقیه عوامل کتاب گریزی امان نشات گرفته از این موضوع است

 محمد حسین تقوایی زحمتکش

یزدفردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش چرا این روزها کتاب نمی خوانیم

 

یزدفردا: فرض کنید دستگاه جدیدی گران قیمتی بخرید و کار با آن بلد نباشید، فروشنده کاتالوگی در اختیارتان قرار بدهد و بگوید که با خواندنش شما کار با آخرین فناوری حرفه اتان را به دست می آورید در خواندن کاتالوگ تردید می کنید؟

اگر به دکتر مراجعه کنید دکتر بگوید دچار بیماری مهلکی شده اید و تنها راه نجاتتان درمان خاصی است که در این کتاب نوشته است، آیا آن کتاب را نمی خرید و مو به مو نمی خوانید؟

یا مثال دیگر بزنم، فرض کنید شما برای استخدام در شغل که رویای اتان است انتخاب می شوید مدیرتان اما شرط می کند کتابی که حاوی چگونگی کار در مجموعه است را باید حتمی بخوانید آن کتاب را نمی خوانید؟

بیایید فرض کنیم اینکه در شهری از ایران، مسابقه ای گذاشته اند و به هر نفر یکصد میلیارد تومان جایزه می دهند تنها شرطش این است که یک کتاب را کامل بخوانید به ذهن بسپارید! تردید می کنید؟
دهها مثال دیگر هم می توان آورد که در آن هنگام فارغ از کار، خانواده، هزینه کرد و حتی حوصله شما تک تک ورقه های کتاب را می خوانید اما چرا در طول عمرمان کتاب نمی خوانیم یا کم میخوانیم؟

مگر زندگی امان، ارزش و قیمت و پیچیدگی دستگاه مدرنی را ندارد پس چرا برای دستگاه مدرن کاتالوگش را خط به خط می خوانیم اما برای زندگی امان، همسر و فرزندان، پدر و مادر، خواهر وبرادر و خانواده امان یک کتاب نخوانیده ایم؟

آیا بیماری مرگبارتر از جهل و نادانی در تاریخ سراغ دارید که برای بیماری هولناک فیزیکی حاضریم کتاب درمانگر را بخوانیم اما برای بیماری کشنده جهل و نادانی سراغ هیچ کتابی نمی رویم؟

مگر می توان مدعی باشیم که بر شغل و حرفه امان تسلط کافی داریم؟ مگر باور نداریم  دانش فنی در تمام حرفه ها شرط شماره یک بودن است؟ اما چرا تا کنون در حوزه حرفه و کار و کسبمان یک کتاب نخوانده ایم؟

خوشبختی، سعادت، شادکامی و زندگی ایده آل به جز آگاهی میسر نمی شود آگاهی که بیش از یکصد میلیارد تومان جایزه آن شهر ایران ارزشمند است حتی می تواند شما را به چندین یکصد میلیارد تومان واقعی برساند اما چرا غفلت می کنیم؟

تنها به یک دلیل پایه است که کتاب نمیخوانیم شاید بتوان گفت بقیه عوامل کتاب گریزی امان نشات گرفته از این موضوع است که ارزش کتاب را نمی دانیم!

باور داریم کتاب می تواند چرخ زندگی امان را به چرخش در آورد، ما را از بیماری مهلک جهل و نادانی نجات دهد، در کسب و کارمان رونق و شهرت آورد و هزاران میلیارد تومان اعتبار و ارزش به زندگی امان به ارمغان بیاورد اما این را میدانیم عمل نمی کنیم. همانطور که میدانیم دروغ زشت و نابود کننده است اما باز هم دروغ می گوییم.

البته از همه اینها را بگذریم اگر فرزندانمان امروز از ما بپرسند چه کتابی بخوانیم؟ بیشک در جواب قاطع می مانیم موضوعی که باید برای آن فکری اساسی کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا