عکس هایی که توسط شما عکاسی می شود، مهمترین اموال معنوی شما است که به عنوان یک عکاس متعلق به خودتان است. شما مالک آن چیزی هستید که با دوربین خود ضبط میکنید، درست همانطور که هنرمند نسبت به چیزیک ه نقاشی می کند، نویسنده به آنچه که می نویسد، یک موسیقیدان به آنچه که تصنیف میکند , عکاس هم مولف و صاحب اثر محسوب می شود.


 بانو حمیده زابلی – وکیل پایه یک دادگستری یزد -کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکریبه سادگی، اگر عکسی توسط شما گرفته شده و متعلق به خود شما است، به عنوان اثر اصلی نامیده می شود و شما دارای حق مالکیت انحصاری برای چاپ و تکثیر نسبت به آن عکس هستید, چه منتشر شده یا نشده باشد. استثنائات مهمی نیز وجود دارد بطوریکه اگر عکسی در جریان رابطه استخدامی یا قراردادی گرفته شده باشد , کارفرما یا مشتری , مالک اولیه آن می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
حتی اگر شخص دیگری با اجازه شما از آن استفاده کند، هنوز مالک آن هستید.
اما اگر شخص دیگری عکس شما را به نحوی که مورد تأیید شما نمی باشد یا بدون اطلاع یا اجازه شما، از عکس شما استفاده نماید در واقع قانون مربوط به کپی رایت و حق نسخه برداری  را نقض نموده و شما حق دارید او را طبق قانون مورد تعقیب قرار دهید.
بنابراین عکاسان دارای حق مالکیت نسبت به عکس های خود بوده و می توانند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهند.
عکس ها مانند سایر آثار هنری برای مدت 30 سال از زمانی که منتشر شده و یا به عموم عرضه گردیده است از حمایت قانونی بهره مند هستند.مقالات مرتبط:

 مالکیت فکری و اهمیت آن (1)
تاریخ: 05 شهریور 1396 - 23:43

 

 آیا ایده خلاقانه به خودی خود به عنوان اختراع قابل ثبت و حمایت قانونیست؟(2)
تاریخ: 12 شهریور 1396 - 23:27

 

 از طرح جدید محصولات تولیدی خود یا بسته بندی منحصر به فرد آنها محافظت نمایید(3)
تاریخ: 19 شهریور 1396 - 23:35

 علامت تجاری چیست و چه تفاوتی با برند دارد؟ (4)
تاریخ: 26 شهریور 1396 - 23:35

 

چرا ثبت اختراع امری حیاتی و ضروری برای مالک آن محسوب می شود؟ (5)
تاریخ انتشار: 02 مهر 1396 - 23:35

 

 آیا می دانید چه علامت تجاری قابل ثبت و حمایت می باشد؟ (6)
تاریخ: 09 مهر 1396 - 23:35

 

 اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق مالکیت معنوی (7)
تاریخ: 16 مهر 1396 - 23:35

 

 چرا برند معروف اكبر جوجه پس از سي سال ابطال ميشود؟ (8)
تاریخ: 23 مهر 1396 - 23:35

 

 برخی از چالشهایی که در ثبت مالکیت فکری ممکن است با آن روبرو می شوید (9)
تاریخ: 05 آذر 1396 - 23:08

 

 
 گزارش تصویری: آشنایی با موسسه حقوقی بیان، مرکز تخصصی در حوزه مالکیت فکری (10)
تاریخ: 12 آذر 1396 - 23:37

 

 ثبت نشان جغرافیائی تنها راه گریز از خطر دست رفتن سرمایه های ملّی ایران(11)
تاریخ: 19 آذر 1396 - 23:35

 

  نحوه جلوگيري از سرقت اختراع (12)
تاریخ: 26 آذر 1396 - 23:35

 

 

 راهکارهای مقابله با ایده دزدی ودستبرد فکری(13)
تاریخ: 03 دی 1396 - 23:35

 

 

  مجازات های پيش روی ايده دزدی و دستبرد فكری(13)
تاریخ: 03 دی 1396 - 23:35

 

  بي توجهي به اموال فكري ، تهديدي براي شركتها (14)
تاریخ: 24 دی 1396 - 23:35

 

 
 گزارش تصویری: كارگاه آموزشی برند(علامت تجاری) و ويژگی های لازم برای ثبت (15)
تاریخ: 01 بهمن 1396 - 23:

 

  غفلت مالکان برند (16)
تاریخ: 15 بهمن 1396 - 23:35

 

  آشنایی با مبانی اسرار تجاری به عنوان  یکی از مصادیق مالکیت فکری (17)
تاریخ: 15 بهمن 1396 - 23:35

 

 
 آثار ترجمه شده هم شامل حق مالکیت فکری می شود؟(18)
تاریخ: 06 اسفند 1396 - 23:35 حمايت قانوني از نرم افزارهای رایانه ای زیر چتر حقوق مالکیت فکری (19)
تاریخ: 13 اسفند 1396 - 23:36
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا