اعضای هیأت امنای ژئوپارک طبس مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس در جلسه ای با حضور سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان اعضای هیأت امنای ژئوپارک طبس مشخص شدند.

دراین جلسه  که در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مهندس کریتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس، مهندس فعالیان مدیر مجتمع معادن زغال سنگ طبس، دکتر وصال یحیی شیبانی مدیر ژئوپارک طبس، دکتر سید محمدمهدی موسویان کارشناس مسئول ژئوپارک به عنوان اعضای هیأت امنای ژئوپارک طبس مشخص شدند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا