بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و سرپرست شبکه بهداشت و درمان، از پایگاه بهداشتی در حال تأسیس مهر آفرین طبس

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس "سید مهدی طلائی مقدم" معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و "وحید رضا گازرانی" سرپرست شبکه بهداشت و درمان از پایگاه بهداشتی در حال احداث مهر آفرین شهر طبس بازدید کردند.

 این پایگاه بهداشتی پس از افتتاح در زمینه های بهداشت خانواده، مشاوره ازدواج، واکسیناسیون، مراقبت زنان و زایمان و ... مورد استفاده قرار  خواهد گرفت.

در این بازدید مقرر شد با بودجه ای که از طریق معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان اختصاص داده خواهد شد نسبت به ادامه ساخت پروژه اقدامات لازم صورت گیرد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا