افتتاح آزمایشگاه آب و مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان طبس

به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس؛  آزمایشگاه آب و مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان طبس با حضور سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، محمد دهقانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند، وحید رضا گازرانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان به بهره برداری رسید.

این آزمایشگاه با زیر بنای 170 متر مربع علاوه بر تأمین نیاز شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد استفاده دانشجویان دانشکده پرستاری طبس نیز قرار خواهد گرفت.

در این آزمایشگاه درحال حاضر در بخش مواد غذایی آزمایشات PH و نمک نان، میکروبی مواد غذایی، کپک و مخمر صورت می گیرد.

همچنین در بخش آب آزمایشات باکتریولوژیک ، شناسایی ویبریوکلرا، شیمیایی آب، کشت و شناسایی اشرشیاکلی در آب، باکتریولوژیک استخرها صورت خواهد پذیرفت.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا