جلسه بررسی تأمین برق پروژه عظیم فروسیلیس آلومینیوم طبس در دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت برق خراسان بزرگ با حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ، سرمایه گذاران طرح عظیم فروسیلیس آلومینیوم طبس

مهندس زارع نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس در خصوص جلسه در خصوص بررسی تأمین برق پروژه عظیم فروسیلیس آلومینیوم طبس گفت : با توجه به اینکه اصلی ترین نیاز زیرساختی طرح فروسیلیس آلومینیوم طبس تأمین برق پروژه می باشد جلسه ای در دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت برق خراسان بزرگ با حضور مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مهندس سعادتمند معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خراسان بزرگ و سرمایه گذاران طرح فروسیلیس آلومینیوم طبس برگزار شد.

زارع نیا با اشاره به اینکه  فاز اولیه طرح فروسیلیس الومینیوم طبس نیازمند ۱۵۰ مگاوات برق می باشد گفت : لازم است از محل خط انتقال پست ۴۰۰ این نیاز مرتفع گردد.

وی خاطر نشان کرد : در جلسه مذکور موضوع بصورت کارشناسی و فنی با حضور مدیران مربوطه، هم از حیث جانمایی پروژه از لحاظ نزدیکی به پست ۴۰۰ و خطوط انتقال آن و هم از جهت بررسی تأمین برق فاز نهایی پروژه که حداکثر ۴۰۰ مگاوات می باشد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهندس سعادتمند معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خراسان بزرگ ضمن ابراز خرسندی از تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی طرح مذکور و تصمیم سرمایه گذار به اجرای این طرح در محدوده برق خراسان بزرگ اذعان کرد که با اجرای این طرح، این واحد تولیدی در شهرستان طبس بزرگترین واحد مصرف کننده تولیدی در محدوده برق سه استان خراسان شمالی جنوبی و رضوی خواهد بود.

در نهایت با توجه به نظر مثبت شرکت برق خراسان بزرگ مبنی بر امکان تامین برق پروژه مقرر شد سرمایه گذار نسبت به انتخاب مشاور دارای صلاحیت جهت طراحی نحوه انتقال برق به پروژه مذکور اقدام نماید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا