دومین همایش سالیانه کارآفرینان شهرستان رفسنجان با حضور جمعی از کارآفرینان ،مسئولین استانی و شهرستان در محل هتل هیلان برگزار شد.

به همت انجمن کارآفرینان شهرستان رفسنجان دومین همایش سالیانه کارآفرینان این شهرستان رفسنجان شب گذشته با حضور جمعی از کارآفرینان ،مسئولین استانی و شهرستان در محل هتل هیلان برگزار شد و از کارآفرینان تاثیرگذار شهرستان تجلیل بعمل امد./ خانه خشتی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا