یزدفردا:معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اشاره به ضرورت استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت پسماند، گفت: توجه به مسئولیت اجتماعی یکی از ضرورت‌های اجرایی در حوزه مدیریت پسماند شهری است.

 مجتبی فرهمند در جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر با بیان این‌که عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد مطلوب است، اظهار کرد: مدیریت علمی و مدیریت شهری مبتنی بر دانش از جمله ضرورت‌های اجرایی برای توسعه و ارتقای خدمات شهری است.

وی مدیریت پسماند شهر اصفهان را مدیریتی مبتنی بر دانش دانست و افزود: به نظر می‌رسد معاونت خدمات باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و علم روز برای ارتقای خدمات استفاده کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با بیان این‌که ما باید محیط زیست را سالم و کامل به نسل آینده تحویل دهیم، گفت: اولویت‌بندی برای بحث مدیریت پسماند از جمله ضرورت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری است.

فرهمند در ادامه تعریف جدید برای مدیریت پسماند را از دیگر اقدامات حائز اهمیت شهرداری اصفهان در حوزه پسماند شهری است، تصریح کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی از جمله ضرورت‌های اجرایی در حوزه پسماند است.

وی با بیان این‌که متأسفانه غالب مدیریت شهری کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی ضعیف است، بیان کرد: توسعه مدیریت شهری مستلزم فرهنگ سازی مناسب در حوزه‌های مختلف و متنوع است.

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا