مانور زلزله و ایمنی در مدرسه سالار شهیدان رضوانشهر با حضور به موقع مخابرات شهرستان اشکذر و سایر سازمان های این شهرستان با موفقیت انجام شد.

 

 به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد ، این مانور که به مناسبت  8 آذر ماه «روز ایمنی در برابر زلزله در مدارس»  برگزار شد ، ستاد حوادث غیر مترقبه مخابرات شهرستان اشکذر به محض اطلاع از وقوع زلزله با اعزام تیم فنی نسبت به راه اندازی ارتباط مدرسه ، آمادگی و سرعت عمل خود را در برابر حوادث غیر مترقبه نشان داد، که مورد تایید فرماندار این شهرستان قرار گرفت.

همچنین مطلبی رئیس مخابرات شهرستان اشکذر با حضور در این مانور نمادین راهکارهای ارتباطی در زمان وقوع زلزله را برای مسئولین و دانش آموزان مطرح کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا