یزدفردا : صبح دیروز زمانی که اهالی شهرک رزمندگان بیدار شدند با کامیونها و بیل هایی مکانیکی روبرو شدند که داشتند محوطه فضای سبزی که پس 27 سال از واگذاری این شهرک تازه توسط شهرداری درست شده بود می کندند!!

با پرس جو فهمیدند بخش خصوصی این مکان را از شهرداری خریده تا در آن پمپ بنزین احداث کند!

مردم جمع شده و مانع از این حرکت شده و یکی از اهالی با یزدفردا تماس گرفت و پس از حضور اکیپ فیلمبرداری یزدفردا این گزارش را تقدیم اعضای شورا و متولیان امر شهرسازی می کنیم و امید واریم همانگونه که تاکید استاندار محترم است پاسخ لازم را برای انتشار و شفاف سازی ارسال نمایند .

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا