امام جمعه میبد بر توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه ای در آموزش و پرورش تاکید کرد.

در این نشست  آیت الله اعرافی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان قانون اساسی گفت :

موضوع آموزشهای فنی وحرفه ای  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و خصوصا در حوزه نوجوانان و جوانان دارای اولویت بالایی است به نحوی که این موضوع در سند تحول آموزش و پرورش هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ما از پایین بودن سرانه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح جامعه رنج می بریم.

وی با تاکید براهمیت  بعدهای آموزش مهارتی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در کنار آموزش های مهارتی شغلی، به بعد دوم یعنی مهارت های نرم هم توجه ویژه داشته باشیم. همه آحاد جامعه باید مجهز به پشتوانه مهارتی لازم برای گذراندن زندگی باشند که ما در این رمینه با کمبود جدی مواجه هستیم. مهارتهای فنی و حرفه ای فرد را برای اشتغال، در آمدزایی و اداره زندگی آماده می کند که از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت فوق العاده