دکتر محمد رضا شایق/استاد دانشگاه

یزدفردا -محمد رضا  شایق
غربزدگی آفت بزرگی است که اگر بر فرهنگ عمومی غالب شود ، به مرور مثل موریانه درون شاکله فرهنگ بومی را  خالی می کند. غربزدگی یا غربگرایی در شکلها و صورت های زیادی ظاهر می شود. مثل جایگزین کردن واژه ها و اصطلاحات فرنگی بجای بومی، شکل لباس ، آداب و رسوم ، معماری و جوانب مختلف سبک زندگی که بسیار گسترده است.
ورود مظاهر فرهنگ بیگانه به عرصه زندگی جامعه اسلامی و اخراج مظاهر فرهنگ بومی بی تردید نشانه مغلوبیت است و البته این مغلوبیت به تدریج اتفاق می افتد چون در ابتدا عده ای که خطر را حس می کنند با ورود این فرهنگ مهاجم مقابله می کنند اما پس از مدتی مقاومت ها اغلب تبدیل به بی تفاوتی می شود . بعد از آن وقتی آن فرهنگ غلبه یافت و مورد استفاده عرف در سبک زندگی قرار گرفت، حتی آن مخالفان دیروز نیز مجبورند با آن کنار بیایند و تسلیم شوند.
تنها راه دفع این خطر آن است که این کالای بد یمن و شوم عرضه شده را خریداری نکرده و از آن استفاده نکنیم.همانطور که اگرفروشنده ای کالای مضری را عرضه کردو کسی آن را نخرید بازارش کساد می شود و اگر مرم خریدند رواج پیدا کرده و بر بازار کالای مفید غلبه نموده ،آن را از صحنه بیرون انداخته و جایگزین آن می شود .
خریدن کالای فرهنگ غربی چیزی نیست جز استقبال و استفاده ازظواهر ونمادهای آن درابعاد مختلف زندگی. ازآن جمله است استعمال الفاظ وارداتی در محاورات عمومی تا جایی که گویا یک واژه فرنگی یک لغت جا افتاده فارسی است که حتی بیسوادان نیز آن را بکار می برند مثل واژه ایده آل، تا جایی که حتی در سریال قرآنی یوسف پیامبر(ع) نیزبرای محل انبار گندم از لفظ سیلو استفاده می شود.واین روال در بلند مدت میتواند باع استحاله یک زبان شود.
آنان که از این الفاظ استقبال می کنند و مشتری  فرهنگ وارداتی غرب می شوند و به تدریج مظاهر فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و این میراث عظیم را متروک و مهجور می سازند اگرچه اکثراً متوجه نیستند که چه می کنند اما باید بدانند این تخریب از تخریب آثار و بنا های معماری ارزشمند به مراتب خطرناک تر است چون ارزش آن آثار به بقای این فرهنگ و متاثر از این وفرع آن است .
اگربخواهیم یکی از مصادیق این خطا را ذکر کنیم ،اسمی است که بر شهرک در حال احداث در جاده ی تفت نهاده اند (کاریزلند کوثر)!!وقتی این اسم را دیدم تاسف خوردم ویادم از این شعر حافظ آمد که :
سال ها دل طلب جام جم ازما می کرد                    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
این واژه را کنار واژه قرآنی کوثر گذاشتن نیز مزید برعلت شده مرا بیاد شعر حضرت امام (ره)انداخت که:
 هیکل بعضی شیوخ قدس مآب است                      عینک پر آب وتاب اگر بگذارد                              
کاریز واژه ای سنتی است و لند واژه ای اجنبی بمعنای زمین والبته واژه ای که از شاکله اش استعمار پیرهم تداعی میشود.واگر کسی مدعی شود که لند یک واژه فارسی نیز هست میگوییم درست است اما معنایی زشت در فارسی دارد که بلحاظ قبح معنا خواننده را به کتب لغت ارجاع میدهیم.در این صورت چه واژه را فارسی بدانیم چه لاتین ایراد همچنان باقی است.
دفاع از فرهنگ غنی اسلامی پیش کش! براستی کی می خواهم دست از خریدن کالای این فرهنگ معارض وخطرناک  برداریم آن هم در سرزمین دارالعباده؟!

 

 

لینک معنی لند در فارسی اینجا

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا