جان نباشد جز خبر در آزمون هر كه را افزون خبر جانش فزون

جان  نباشد جز خبر در آزمون                   هر كه را  افزون  خبر  جانش فزون

رسانه ها از مصاديق بارز مدنيت در هر اجتماعي مي باشند . با گسترش روز افزون تكنولوژي و بويژه ارتباطات ، دنيا به دهكده كوچكي مبدل گرديده كه با بروز هر رخدادي در هر گوشه اي از جهان بلافاصله ديگر ساكنان اين كره خاكي در دور ترين نقاط از آن مطلع مي شوند ؛ از اينرو تاثيرگذاري رسانه ها و اصحاب رسانه بخصوص در تغذيه اذهان و شكل دهي افكار جهاني پديده اي غير قابل انكار است كه همگان بر آن اذعان دارند ، بنابراين رسالت و تعهدي كه بر دوش اصحاب رسانه و بويژه خبرنگاران است بار سنگيني است كه تنها كسانيكه صداقت و راستي را سرلوحه كار خويش قرار داده اند خواهند توانست از عهده آن بر آيند .

رسانه ها چشمهاي بينايي هستند كه مهمترين مسئوليت اصلاح و نظارت بر عملكرد عناصر هر اجتماع را بر عهده دارند ؛ با تعدد رسانه ها و گسترش اطلاع رساني و بويژه ايجاد رقابت انساني سالم در اين عرصه تنها آنهايي مورد اقبال عامه قرار خواهند گرفت كه راستي را سرلوحه فعاليت حرفه اي خويش قرار داده و با رعايت اصول امانتداري و پايبندي به اخلاق حرفه اي حقايق را انعكاس دهند ، چرا كه با افزايش روز افزون و تعدد منابع اطلاع رساني ، بلافاصله مخاطبان از صحت و سقم و زواياي پيدا و پنهان هر خبري مطلع گرديده و بنابراين آنانكه به راه ناصواب بروند در اندك زماني اعتبار حرفه اي خود را  به بهايي اندك به حراج خواهند گذاشت .

نقش اساسي و سازنده اي كه رسانه ها در اصلاح جوامع دارند به اندازه ايست كه تعدد آنان در هر جامعه اي بعنوان يك شاخص اساسي ، بيانگر ميزان توسعه يافتگي بويژه در ابعاد فرهنگي آن جوامع است .

رسانه ها بعنوان يكي از اصليترين شاخصه هاي مدنيت مصداق حقيقي و بارز آزادي بيان و تجلي انديشه و از لوازمات و ابزار اصلي تحقق دموكراسي هستند ، و در فراسوي اين واقيعت ، سازنده ترين نقش را در اصلاح رويكردها و پديده هاي جامعه ايفا مي كنند ، چرا كه تك تك افراد و عناصر اجتماع را در سيطره چشم تيزبين خود قرار داده و در صورت بروز هر گونه كجروي و خطايي آنرا گوشزد مي نمايند و در يك گام فراتر اگر به رسالت انساني خويش متعهد باشند در راه اصلاح آن خواهند كوشيد .

با تغيير چهر و رويكردهاي جهاني بويژه در آغاز هزاره سوم ، ديگر رقابتها در ميادين جنگهاي نظامي نخواهد بود ، بلكه در عرصه هاي نوين و نوظهور جهاني آنكس قويتر است كه آگاهي بيشتري داشته باشد و دسترسي سريعتر به اطلاعات كليد موفقيت خواهد بود ، و قطعا در اين عرصه رسانه ها اساسي ترين نقش را ايفا خواهند نمود .

تبليغات و اطلاع رساني و روشنگري از مهمترين اركان پيشبرد اهداف جوامع در تمامي شئون و ابعاد مي باشد و در اين ميان نقش رسانه ها بويژه آنچه  دستاورد امروز پيشرفت علم و تكنولوژيست پر رنگتر از هر ابزاريست.

 اما در اين واويلاي هزار توي گسترش روزافزون رسانه ها بعنوان ابزار ، آنچه عامل اصلي پيشبرد اين حوزه وسيع است نيروي انساني و تفكر و انديشه نهفته در ماوراي آنست .

نويسندگان ، روزنامه نگاران و خبرنگاران هركدام جايگاه ويژه اي در اين عرصه دارند كه درخور عنايت است ، اما در اين ميان خبرنگاران در خط مقدم هر رخدادي چه بسا در متن جنگها و بطن حوادث جان خود را در تعهد و رسالت خويش مي گذارند و به مقابله با خطر مي روند تا آگاهي ببخشند .

امروزه همگي ما بلافاصله شاهد مهمترين رخدادها از گوشه گوشه هاي دست نايافتني جهان هستيم بي آنكه توجهي به تلاشهاي پشت اين آگاهي بخشي داشته باشيم .

اما بي طرفي ، بي غرضي وانعكاس حقايق و واقعيتها شايد مهمترين ركن متعهدانه اين رسالت باشد كه گاه دست آويز قرار گرفته و به فراموشي سپرده مي شود و اين چيزي نخواهد بود جز زير پا نهادن تعهد و اخلاق .

كرامت شهيداني چون صارمي را كه براي كمك به بيان مظلوميت مظلوماني چون ملت افغانستان جان خويش را نثار كردند ارج مي نهيم .

روحشان شاد .

                                                                                                           محسن  اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا