به مناسب اول شهریور روز پزشک

نخستین عطاری(داروخانه گیاهی)در شهیدیه ،متعلق به مرحوم حاج سید احمد میرزا بود(حدود1316ش)

اولین داروخانه و دارو فروش مرحوم حاج محمد شمری بود.

اولین حکیم باشی های شهیدیه،مرحوم بی بی بیگم،همسر حاج میرزا عبد الوهاب،مادر مرحوم حاج میرزا محمود باقری و مرحومه بی بی فاطی،همسر مرحوم مجد،مادر مرحوم حاج علی آقای ملک مدنی بودند.

اولین پزشک اورژانس هوایی کشور دکتر حسین اعرافی می باشد.

 

 

 

 

 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا