مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: کشاورزان این شهرستان با کمک های رایگان دولت و با اجرای طرح های آبیاری نوین کم فشار ، قطره ای ، زیرسطحی ، تیپ و تشتکی میزان بهره وری آب را در اراضی زراعی و باغی خود تا ۸۵ درصد افزایش داده اند.

یزد فردا: مهدی غیب الهی با اشاره به اهمیت و مدیریت برداشت آب افزود: به  دلیل کم آبی بخش کشاورزی در شرایط ویژه ای قرار دارد ،بهره برداران باید عزم جدی خود را همچنان در مدیریت برداشت آب رعایت کنند.

این مسوول با تاکید براینکه میزان بهره وری آب به شیوه غرقابی (سنتی) در حوزه کشاورزی ۳۰ درصد است ، تصریح کرد: آبیاری سنتی و غرقابی به تدریج بایستی از فرهنگ بخش کشاورزی حدف و آبیاری نوین که ۲.۵ برابر روش سنتی کاربرد دارد، جایگزین شیوه گذشته شود.

وی با بیان اینکه امسال ۵۰۰ هکتار اراضی برای تجهیز آبیاری نوین در دست اجراست، افزود: از مجموع ۱۵ هزار هکتار اراضی و باغ های این شهرستان تاکنون  پنج هزار هکتار آن به سامانه آبیاری نوین تجهیز شده است.

غیب الهی با تبیین اهمیت طرح‌های آبیاری نوین در افزایش بهره وری و خصوصا در سال جهش تولید،  افزود: از این میزان سه هزار هکتار آن در دولت های یازدهم و دوازدهم با ۴۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض اجرا شده است.

وی ادامه داد: دولت برای آبیاری کم فشار و قطره ای  در هر هکتار  به ترتیب ۷۰ میلیون ریال و ۱۷۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت می کند.

وی بیان کرد: جلوگیری از هدر رفت آب، جلوگیری از علف های هرز ، افزایش راندمان آبیاری و پیشگیری از آثار خشکسالی و تقویت آب سفره های زیرزمینی از مزایای آبیاری نوین است.

اراضی قابل کشاورزی ابرکوه به علت کاهش بارندگی، کم آبی و تداوم ۲ دهه پدیده خشکسالی از ۲۰ هزار هکتار به ۱۵ هزار هکتار در سال های اخیر کاهش یافته است و ۴۰ درصد اشتغال وابسته به فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و دامپروری است و هشت هزار  و ۵۰۰ خانوار ، سالانه ۲۰۰ هزار تن محصول کشاورزی و دامی از این طریق تولید می کنند.

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری ابرکوه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا