فرماندار اشکذر گفت: تشکیل خانه‌های هلال در روستا‌ها ظرفیتی مناسب برای مدیریت بحران‌ها و مقابله و پیشگیری از حوادث است.

یزد فردا: هادی هادی نسب فرماندار شهرستان اشکذر در مراسم افتتاح خانه هلال روستای صدرآباد، گفت: تشکیل خانه‌های هلال در روستا‌ها ظرفیتی مناسب برای مدیریت بحران‌ها و مقابله و پیشگیری از حوادث است.

او افزود: خانه‌های هلال در روستا‌ها و آموزش‌های همگانی باعث می‌شود خود مردم حوادث و سوانح را تا رسیدن نیرو‌های امدادی و ارائه خدمات، مدیریت کنند.

فرماندار اشکذر اظهار داشت: وجود خانه‌های هلال در روستا‌های شهرستان اشکذر با توجه به قرارگیری در کنار جاده ترانزیت اصلی می‌تواند علاوه بر توانمندسازی آحاد جامعه تحت عنوان هر خانواده یک امدادگر، در زمان رخداد حوادث در این منطقه به مدیریت بحران بپردازند.

او در این مراسم با اشاره به نقش آموزش و توانمندسازی داوطلبان خانه‌های هلال در روستاها، بر تکمیل، تجهیز و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های خانه‌های هلال در راستای بهره‌مندی همه افراد جامعه تاکید کرد.

چندی پیش اولین خانه هلال شهرستان اشکذر در بخش خضرآباد افتتاح شد و امروز خانه هلال شهدای روستای صدرآباد بخش مرکزی به عنوان دومین خانه هلال شهرستان اشکذر آغاز به کار کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا