رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق گفت: پیش بینی می‌شود نخل کاران بافقی بیش از پنج تن خرمای خود را به طرح زکات هدیه کنند.

یزد فردا: قاسم طلایی گفت: ۳۰۰ درخت خرما در شهرستان بافق پلاک کوبی شده که عمده این تعداد در منطقه حسن آباد است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال نخل کاران بافقی بیش از پنج تن خرمای خود را به طرح زکات هدیه کنند، افزود: تاکنون زکات دهندگان یک تن خرما به کمیته امداد تحویل داده اند که این تعداد بین مددجویان توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق ادامه داد: خرماکاران می‌توانند هزینه فروش محصول خود را نیز به عنوان زکات هدیه کنند.

طلایی گفت : از طریق این هزینه ها، خدمات درمانی، مسکن و جهیزیه مددجویان تامین می‌شود.

وی افزود : سطح زیرکشت خرما در شهرستان بافق ۲ هزار هکتار است و متوسط عملکرد در هر هکتار هفت تن برآورد می‌شود.

کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق ، خرمای تولیدی شهرستان را  امسال ، هشت هزار تن بیان کرد و گفت: عمده ارقام خرما در این شهرستان کبکاب، زاهدی، بومی و پیارم است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا