کارشناس جهاد کشاورزی: برای در امان ماندن محصول انار از آفت مگس مدیترانه‌ای انار‌ها زودتر برداشت کنید.

یزدفردا: صالحی، کارشناس جهاد کشاورزی استان به باغداران انار توصیه کرد، برای اینکه محصولات  انار‌ از آفت مگس مدیترانه‌ای در امان بمانند ۱۵تا۲۰ روز زودتر دست بکار چیدن انار شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در بازدید از اجرای طرح مبارزه آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت با بیان اینکه ۱۲۰پایگاه در مناطق مختلف استان کار رصد این آفت را انجام می‌دهند بر تسریع در برداشت انار از باغات استان تاکید کرد.

سجادی پور ادامه داد: این طرح در سطح ۶شهرستان استان در حال اجراست و جهاد کشاورزی نیمی از هزینه آن را پرداخت می‌کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا