طباطبایی، خزانه‌دار جامعه هتل‌داران کشور و رئیس جامعه هتل‌داران یزد از افزایش ۳۰ درصدی نرخ هتل‌ها خبر داد و بر وضعیت نامطلوب این صنف در نبود بازار اظهار تأسف کرد.

یزدفردا: سید امیرناصر طباطبایی دربارۀ افزایش ۳۰ درصدی نرخ هتل‌ها، گفت: هر ساله مهرماه به پیشنهاد جامعه هلتداران کشور و تصویب معاونت گردشگری نرخ جدید اتاق‌ها ابلاغ می‌شود و امسال نیز این نرخ با تاریخ یک ساله مصوب شده است.

وی از بی‌تأثیری این نرخ در تحول وضعیت هتل‌ها یاد کرد و افزود: اکنون مسافری برای مراجعه به هتل‌ها وجود ندارد لذا افزایش نرخ هتل‌ها در این شرایط تأثیری بر بهبود وضعیت آنها ندارد.

خزانه‌دار جامعه هتلداران کشور به وضعیت نامطلوب هتل‌ها اشاره کرد و گفت: هتل‌ها در نبود بازار مناسب، وضعیت خوبی ندارند و دخل و خرج آن‌ها به هم تناسبی ندارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا