میرحسینی گفت: با توسعه روش های نوین آبیاری، آبیاری های تحت فشار، کشت گلخانه‌ای و به ویژه کشت های هیدرو پونیک می توان میزان مصرف آب را به شدت در بخش کشاورزی کاهش داد.

یزدفردا: سید ابوالقاسم میرحسینی استادیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی یزد اظهار کرد: منابع پایه در محیط های طبیعی شامل آب، خاک، هوا و تنوع زیستی است. با توجه به میزان بارندگی اندک و شرایط اقلیمی خاص استان، حفاظت از منابع پایه استان ضروری است.

وی گفت: هر توسعه در استان منابع زیست محیطی را در شرایط بدتری قرار می دهد لذا در آمایش استان محیط زیست و به ویژه مساله آب باید مورد توجه قرار گیرد. 

میرحسینی اظهار کرد: طبق آمار میزان کسری سالانه مخزن آب حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است. این میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی باعث مشکلاتی نظیر پایین رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی، شور شدن منابع آب و نشست زمین می‌شود.

استادیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی یزد تأکید کرد: در استان یزد بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است که ۸۳ درصد معادل ۶۳۰ میلیون مترمکعب را شامل می شود. 

وی بیان کرد: با توجه به منابع آبی محدود استان باید در کشت محصولات کشاورزی تحولی اساسی صورت گیرد. در این راستا باید الگوی کشت در استان تغییر کرده و به سمت کشت گیاهانی با مصرف آب کمتر و میزان تولید بالاتر برود تا هم از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد و هم مصرف آب استان کاهش پیدا کند. 

وی پیشنهاد داد: با توسعه روش های نوین آبیاری، آبیاری های تحت فشار، کشت گلخانه‌ای و به ویژه کشت های هیدرو پونیک می توان میزان مصرف آب را به شدت در بخش کشاورزی کاهش داد.

 حسینی تأکید کرد: راندمان بهره‌وری آب در بخش کشاورزی نزدیک ۴۵ درصد است اما هنوز جای کار داشته چرا که با افزایش راندمان در بخش کشاورزی می‌توان میزان مصرف آب را کاهش داد. 

وی ادامه داد: به لحاظ منابع آب در استان با محدودیت مواجه هستیم. همچنین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در استان زیاد است نمی توان مانع فعالیت های اقتصادی شد اما برای سرمایه‌گذاری باید به سمت صنایع کم آبخواه حرکت کرد. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا