بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان از تعطیلی و پلمپ تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در رفسنجان خبر داد.

به گزارش رفسنجان فردا؛ در راستای گشت کمیته صیانت از حقوق عامه یک واحد صنفی که مبادرت به فروش متادون نموده بود توسط بازرسان کشف و پلمپ شد.

محمد قریب با اعلام این خبر افزود: طی بازرسی های اخیر تعدادی از واحدهای صنفی که مجاز به فعالیت نبودند، شناسایی و پلمپ شدند.

وی افزود: به واحدهای صنفی مجاز به فعالیت هم سرکشی و تذکرات لازم داده شد و در مواردی که لازم بود پرونده تشکیل و برحسب مورد در دادگاه عمومی انقلاب و تعزیرات موضوع رسیدگی خواهد شد.

قریب در ادامه با بیان اینکه پلمپ هر واحد صنفی موجب می شود خانواده و شخص حقیقی زیر سوال بروند و این موضوع برای ما نیز خوشایند نیست، گفت: به کلیه اصناف و کسبه محترم رفسنجان تذکر میدهم که به خاطر حفظ جان خود و خانواده شان و به خاطر اندک سود آبروی خود را نبرند.

وی تصریح کرد: طی بازرسی های انجام شده، یکی از واحدهای صنفی که مبادرت به نگهداری و فروش متادون در محل کسب میکرد، شناسایی و افراد خاطی بازداشت و به مقامات قضایی تحویل شدند و واحد مورد نظر نیز پلمپ و پرنده به دادسرا ارسال شد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا