نهمین جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی به منظور تصویب نقشه راه فعالیت های پیش روی این مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، این جلسه در چهارم آذرماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی و با حضور " قاسم تقی زاده خامسی" معاون امور آب و آبفا وزارت نیرو،" سوتکوسکی" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، " جوزپه آردواینو" کارشناس برنامه ریزی بخش علوم آب دفتر یونسکو پاریس، "محمدمهدی جوادیان زاده" سرپرست مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی و نمایندگانی از کشورهای آذربایجان، افغانستان، الجزایر، پاکستان، تونس، عراق و هند برگزار شد.

در ابتدای این جلسه"سوتکوسکی" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو اظهار کرد: از اینکه جمهوری اسلامی ایران میزبانی دو مرکز و دو کرسی با فعالیت در زمینه آب را عهده دار شده است، اظهار خوشحالی نمود و به نقش فعال مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در زمینه گسترش دانش سنتی سیستم های آبی اشاره کرد.
وی همچنین در پایان سخنان خود به این مرکز بابت مشارکت فعالانه اش در راستای ارتقاء دانش آبی تبریک گفت.

در ادامه "محمدمهدی جوادیان زاده "سرپرست مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی  اظهار کرد: امیدوارم برگزاری این جلسه از شورای حکام دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد و هموار کننده مسیر مرکز بین المللی قنات باشد تا به اهداف ترسیم شده خود دست یابد.
وی افزود: من به عنوان رییس مرکز بین المللی قنات تلاش می کنم تا فعالیت ها و پروژه های ارزشمند این مرکز را اجرا نمایم تا مرکز بین المللی قنات بتواند گام های بزرگی در جهت رسیدن به اهداف خود بردارد.
جوادیان زاده در ادامه سخنان خود با بیان این که طبق تفاهم نامه وزارت نیرو در یونسکو، این مرکز بوسیله یک شورای حکام،  متشکل از نماینده دولت ایران،  نماینده یونسکو،  نمایندگان سایر بخش های عضو و نمایندگان دیگر سازمان های بین الدول یا نهادهای غیر دولتی بین المللی سرپرستی می شود، اظهار کرد: مرکز بین المللی قنات همیشه تلاش کرده در مسیر تعریف شده از سوی شورای حکام حرکت نماید،  به همین جهت مشارکت کلیه اعضا در جلسات شورا برای ما بسیار حائز اهمیت است.
این مسئول گفت: کلیه جلسات شورای حکام و نکات ارایه شده،  همواره راهنمای مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی بوده تا مسیر درس