در راستای ایجاد پویش عمومی نذر نفس تعدادی ماسک NIVبه بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان اختصاص یافت.

به گزارش رفسنجان فردا؛ پویش نذر نفس به همت سازمانهای مردم نهاد ، خیریه ها ، هیئت ها و موکب های رفسنجان راه اندازی و تا پایان آذر ماه بخشی از نیازهای ضروری کادر درمان از طریق کمکهای خیرین ، کارآفرینان و عموم شهروندان عزیز رفسجانی به یاری خداوند پوشش داده خواهد شد. 

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا