فرماندار اشکذر از طریق تلفن ۱۱۱به سؤالات مردمی پاسخ می‌دهد.

یزدفردا: هادی هادی‌نسب، فرماندار شهرستان اشکذر روز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۹۹ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از طریق سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)، به شکایات، انتقادات، گزارش‌ها، طرح‌ها و ایده‌های شهروندان گرامی پاسخ می‌دهد.

شهروندان اشکذر می‌توانند در ساعت مزبور با شماره ۱۱۱ تماس بگیرند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا