رئیس اداره دیسپاچینگ و کنترل شبکه برق منطقه‌ای یزد از تدوین و تهیه دستورالعمل‌های بازیابی شبکه‌های ‌انتقال و فوق‌توزیع‌ در مواقع بحرانی در سال 1399 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، رضا رضی با اشاره به برگزاری نخستین آزمون موفق نیروگاه‌های خود راه‌انداز در یزد، گفت: مستندسازی و تهیه کلیپ این آزمون انجام و به شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال شده است.

وی همکاری در تهیه روش اجرایی آزمون خود راه‌اندازی نیروگاه‌ها را افتخاری برای اداره دیسپاچینگ یزد دانست و ادامه داد: فروپاشی در شبکه به دلیل ایجاد بحران‌های احتمالی، موجب به وجود آمدن شرایط و پیامد‌‌های نامناسب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده و این موضوع، اهمیت حیاتی بازیابی فوری شبکه را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین ماموریت راهبر شبکه و کارشناس شیفت مرکز‌های AOC وRDC، حفظ امنیت و یکپارچگی شبکه سراسری برق کشور است و این افراد همواره باید برای روبرو شدن با شرایط احتمالی پس از وقوع حادثه و خاموشی شبکه، آمادگی لازم را داشته باشند.

رضی راهبرد بازیابی شبکه بر اثر وقوع خاموشی‌های گسترده را، تقسیم مناطق به شبکه‌هایی کوچکتر دانست و افزود: پس از تقسیم مناطق به جزایر کوچکتر، کلیه اقدامات مربوط به یک جزیره بر عهده دیسپاچینگ آن منطقه خواهد بود.

رئیس اداره دیسپاچینگ و کنترل شبکه برق منطقه‌ای یزد در ادامه به تهیه درخت برق‌داری بازیابی در هنگام فروپاشی شبکه برای کاهش خاموشی‌ها و سرعت عمل در برق‌داری اشاره کرد.

وی مهم‌ترین هدف اداره دیسپاچینگ و کنترل شبکه تحت پوشش را به حداقل رساندن زمان بازیابی شبکه و کاهش خاموشی ناشی از آن دانست و یادآور شد: برای کاهش زمان بازیابی شبکه، مطابق با تفویض اختیاری که از سوی مرکز دیسپاچینگ ملی به دیسپاچینگ‌های مناطق صورت گرفته، هر مرکز به صورت مستقل و برای اتصال به منطقه مجاور با هماهنگی دیسپاچینگ ملی اقدام می‌کند.

وی به تدوین دستورالعمل‌های فراخوان گروه‌های مختلف بهره‌برداری ذخیره، گروه‌های پشتیبان زیرساخت؛ برای شرایط بحران و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به شرکت مدیریت شبکه برق ایران اشاره نمود.

 با وجود نوپا بودن مرکز دیسپاچینگ منطقه یزد، این مرکز در جایگاه مناسبی در سطح کشور قرار گرفته است که ارتقاء آمادگی و جایگاه بالاتر دیسپاچینگ یزد، یکی از اهداف مدیریت سازمان در زمینه بازیابی شبکه به شمار می‌رود.

رضی همچنین عنوان کرد: در سال 1399 برای حوادث احتمالی، برای نخستین بار دستورالعمل وصل مجدد پست‌های فیوزی، دستورالعمل وصل مجدد فیدر‌های مربوط به تولید پراکنده و همچنین شرح وظایف کشیک مدیریت تهیه گردیده است.

  • نویسنده : روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا