در حاشیه بازدید رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از حوزه قضایی اشکذر، سامانه الکترونیک تردد ارباب رجوع تحت عنوان «ساتا» در این حوزه قضایی راه اندازی گردید.

یزدفردا: مجید فرهمند زاده در این رابطه اظهار داشت: این اقدام در راستای تکریم مراجعین و تسریع در تردد ارباب رجوع به اماکن قضایی، صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تردد به اماکن دارای طبقه بندی از جمله اماکن قضایی شرایط ویژه‌ای دارد، در پاره‌ای از اوقات تردد با کندی صورت گرفته و موجبات نارضایی مراجعین می‌گردید که با راه اندازی این سامانه این مشکل مرتفع می‌گردد.

این مقام قضایی از افتتاح تحت نظرگاه و بازداشتگاه موقت متهمین خبر داد و گفت: رعایت همه موارد امنیتی در عین التزام به آیین نامه های حقوق شهروندی در این بازدید مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد ابراز داشت: دوربین های حفاظتی و نظارتی ساختمان دادگستری شهرستان اشکذر نیز در اجرای مصوبات و دستور ریاست معظم قوه قضائیه مورد بهره برداری قرار گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا