رئیس دادگستری شهرستان اردکان گفت: کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان از اقدامات شاخص حوزه اصلاح و تربیت در زندان‌ها است.

به گزارش یزدفردا: علی زارع، رئیس دادگستری شهرستان اردکان، گفت: زندان‌های استان یزد قابل قیاس با دیگر زندان‌ها نیست و یزد در امر زندانبانی اسلامی سرآمد است.

او با بیان این مطلب که صرف مهارت و حرفه آموزی موجب پیشگیری جرم و باز پروری نمی‌شود اظهار کرد: مهارت لازم است، ولی کافی نیست و بازپروری واقعی در عدم بازگشت مددجو به زندان نمود دارد و بازگشت ۱۳ درصدی سال گذشته به زندان، نشان از موفقیت این امر دارد.

زارع با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال برای زندانیان، یکی ازدغدغه‌های رییس قوه قضائیه راکاهش جمعیت کیفری و اشتغال زندانیان برشمرد و بیان داشت: شاغل بودن مددجو بعد از آزادی درصد بازگشت به زندان را بسیار کاهش خواهد داد و با توجه به مشکل اقتصادی کنونی، تحقق این مهم نیازمند همت همگان است و تمام ارگان‌ها باید پای کار بیایند.

مصطفی عابدی سرپرست زندان شهرستان اردکان نیز با توجه به تعامل مناسب مسئولین قضایی شهرستان با این زندان، پیگیری بحث توبه، اشتغال مددجویان و بازپروری آنان را از اولویت‌های این زندان دانست.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا