ساغر قاسمی کماندار یزدی در رشته کامپوند، در مسابقات جایزه بزرگ نوجوانان کشور بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.

به گزارش یزدفردا: ساغر قاسمی کماندار یزدی در رشته کامپوند مسابقات جایزه بزرگ تهران بالاتر از بقیه کمانداران کشور برروی سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا