به گزارش یزدفردا: مدیرکل خدمات مشترکین توانیر: مشترکین می‌توانند موارد آسیب‌دیدگی دستگاه‌ها در نتیجه قطع و وصل برق را در سامانه bimeh.tavanir.org.ir ثبت کنند.

مشترکین پس از تعمیر کردن وسایل، مستندات آن را در همین سامانه بارگذاری و خسارت دریافت کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا