به گزارش یزدفردا: مسابقه داستان نویسی برای کودکان و نوجوانان به مناسبت بزرگداشت مهدی آذریزدی و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا