به گزارش یزدفردا: به نقل از تسنیم: ۲۱ تیرماه به عنوان نخستین روز هفته ازدواج به نام روز بدون طلاق نامگذاری شده و در این روز هیچ یک از دفاتر سطح کشور اجازه ثبت طلاق در این روز ندارند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا