کارت شرکت در آزمون وکالت سال ۹۹ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

به گزارش یزدفردا: آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ در ۸۴ شهرستان برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا