دادستان جدید شهرستان ابرکوه با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش یزدفردا: با صدور حکمی از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، محمد گلستانی به عنوان دادستان جدید شهرستان ابرکوه منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.»

پیش از گلستانی، میثم رنجبر به مدت دو سال و نیم، عهده‌دار دادستانی شهرستان ابرکوه بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا