هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر در جریان بازدید از مناطق تحت تأثیر بارندگی‌های اخیر، با بیان اینکه مداخلات انسانی دلیل افزایش خسارت‌های ناشی از این بارندگی‌ها بوده است؛ تصریح کرد: انجام عملیات عمرانی و برخی از ساخت و ساز‌ها بدون هماهنگی با متولیان آبخیزداری و تغییر مسیر روان‌آب‌ها باعث سرریز شدن روان‌آب‌ها از دهانه‌های پل‌ها شده و خسارت های ناشی از بارندگی‌های اخیر را افزایش داده است.

به گزارش یزدفردا: هادی‌نسب فرماندار شهرستان با همراهی حاجی ده‌آبادی رئیس پلیس‌راه استان و جمعی از مدیران شهرستان اشکذر با حضور در بخش خضرآباد، مسیل‌ها و سیل بندهای حاشیه جاده خضزآباد و خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر را بررسی و ارزیابی کرد.

هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر در جریان این بازدید با بیان اینکه مداخلات انسانی دلیل افزایش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر است؛ تصریح کرد: انجام عملیات عمرانی و برخی از ساخت و ساز‌ها بدون هماهنگی با متولیان آبخیزداری و تغییر مسیر روان‌آب‌ها باعث سرریز شدن روان‌آب‌ها  از دهانه‌های پل‌ها شده و خسارت های ناشی از بارندگی‌های اخیر را افزایش داده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا